Panevėžio Juozo Miltinio gimnazija

2021 10 28
.

Integruotos literatūros ir menų pamokos I-II klasių gimnazistams

Įgyvendinant vaikų ir jaunimo meno projektą „Su-menėk tūsas“ spalio mėnesį I-II klasių mokiniams buvo pravesta keturiolika integruotų literatūros ir menų pamokų, kurių tikslas - skatinti mokinių kūrybiškumą, bendradarbiavimą, mokymosi proceso siejimą su gyvenimiška patirtimi.
Tikimės, kad tai skatino didesnį mūsų gimnazistų susidomėjimą dėstoma tema, ugdė jų meno sričių pažinimo ir tyrinėjimo poreikį.
Dėkojame lietuvių kalbos ir literatūros mokytojoms Ramutei Matusevičiūtei, Danguolei Žąsinaitei, Daliai Vizbarienei, Rasai Lazauskienei ir dailės mokytojai Kristinai Rapševičienei už pasidalintas akimirkas.
2021 10 27
.
Įgyvendinant vaikų ir jaunimo meno projekto „Su-menėk tūsas“ veiklas, spalio 19 d. gimnazijos vokalinio-instrumentinio ansamblio merginos dalyvavo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Atviroje jaunimo erdvėje organizuotame neformaliojo švietimo užsiėmime „Muzikos terapijos patirtys kasdienybėje“.

Pagrindinė išsinešta žinutė – muzikos terapija – puikus atsipalaidavimo ir ramybės patyrimas, vaizduotės plėtojimas ir teigiamų emocijų išgyvenimas, siekiant sumažinti stresą, nerimą, depresiją.

Muzikos mokytoja Laura Mackevičiūtė

2021 10 27
.

Austėjos tapybos darbų paroda
Spalio 15 d. gimnazijos bendruomenė susirinko į IV e klasės mokinės Austėjos Glušokaitės tapybos darbų parodos „Spektro jausmai“ atidarymą. Tai jau ne pirmoji Austėjos personalinė paroda.
Mokinė savo darbuose spalvomis ir personažų simboliais vaizduoja jausmus. Darbuose vyrauja ryškios, šaltos ir šiltos spalvos. Kiekvienas paveikslas –  tai lyg atskiros nuotaikos išraiška. Pasak autorės, „Mėlyno liūdesio sparnai“ buvo pirmasis šios parodos darbas, o vėliau kilo noras išnaudoti šią idėją iki maksimumo“. Ji teigia, kad jos vaizduojami jausmai atitinka spalvas, susidarančias iš šviesos lūžio. Parodos atidarymo metu Austėja sulaukė daug šiltų, gražių ir džiaugsmo kupinų linkėjimų. Susirinkusieji džiaugėsi, kad Austėjos darbai kaskart puošia gimnazijos erdves, teikia malonumo širdžiai ir sielai. Linkime Austėjai kūrybinių minčių jos tolimesniame  gyvenime.

Dailės mokytoja Kristina Rapševičienė
2021 10 26
.

VYKDANT PROJEKTĄ "PAMOKOS MATUOJASI PANEVĖŽĮ"

Mokytis nenuobodu
Spalio 20 d. vyko I d klasės mokinių integruota STEAM fizikos ir chemijos pamoka „Kodėl vanduo neužšala prie „0“ ?“ regioniniame STEAM centre .
Centro metodininkas Algirdas Veversis trumpai priminė apie skirtingas temperatūrų skales pagal ką jos buvo suprojektuotos. Papasakojo, kaip galima vandens užšalimo temperatūrą nuleisti žemiau 0.
Įdomiausia pamokos dalis buvo stebėti su termovizorinėmis kameromis kur ir kaip šiluma išsisklaido į aplinką, kartu stebėti kaip maišosi skirtingų temperatūrų skysčiai.
Mokiniai atliko praktinę užduotį: išsimatavę karšto ir šalto vandens temperatūras, pritaikę jau išmoktą šilumos balanso lygtį, suskaičiavo kiek karšto vandens buvo sumaišyta.

Fizikos mokytoja Lina Seliokienė

2021 10 26
.

VYKDANT PROJEKTĄ "PAMOKOS MATUOJASI PANEVĖŽĮ"

Vykdydami projektą „Pamokos matuojasi Panevėžį“ Spalio 15d. II klasių mokiniai lankėsi UAB „Adax“. Mokiniai susipažino su įmonės veikla, apžiūrėjo kaip vykdoma gamyba, susipažino su konkrečiomis darbo vietomis, specifiniais reikalavimais dirbantiesiems. Galėjo matyti, mechaninių presų, elektrostatinio dažymo, lazerių panaudojimą  praktikoje. Kita projekto dalis bus praktinis užsiėmimas, mokiniai mokysis lituoti, pagamins plokštes praktiniam Omo dėsnio patikrinimui.  

Fizikos mokytoja Lina Seliokienė

2021 10 25
IR PAŽINTIS, IR MOKYMAI

Ir pažintis, ir mokymai
Šiandien nauja darbo savaitė JMG mokinių savivaldai prasidėjo išvyka į „Vilnius Tech“ (Vilniaus Gedimino technikos universitetą).

Moksleivių dienotvarkė buvo sudaryta iš dviejų dalių. (Daugiau informacijos čia)

2021 10 25
.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »