Aplinkosaugos švietimo projektas

2019 m. kovo 1 d. pasirašyta Panevėžio miesto savivaldybės ir gimnazijos aplinkosaugos švietimo projekto „Žvelgiu Žemės akimis“ sutartis  Nr. 22-464


Panevėžio Juozo Miltinio bendruomenė įgyvendindama šį projektą prisidėjo prie Nacionalinė aplinkos apsaugos strategijos pagrindinių ilgalaikių aplinkos apsaugos politikos sričių įgyvendinimo bei supažindinti savo miesto bendruomenę su Panevėžio miesto aplinkos apsaugos politika (oro, vandens, dirvožemio taršos prevencijos ir mažinimo, aplinkos stebėsenos, biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio išsaugojimo, atliekų tvarkymo ir kitomis aplinkos apsaugos valdymo sritimis, klimato kaita), o pačios teikiamo projekto veiklos prisidėjo prie aplinkos kokybės gerinimo, edukacinės ir sveikos aplinkos kūrimo.

Žadinant mokinių norą domėtis juos supančia aplinka, ugdant tiriamojo darbo gebėjimus mūsų gimnazijoje buvo atliekami gamtos mokslų tiriamieji-praktiniai darbai, tirėme ir savo Panevėžio miesto oro, vandens ir dirvožemio užterštumą įvairiose miesto vietose. Analizavome gautus tyrimo rodiklius, siejome su teorinėmis išvadomis, kėlėme hipotezes bei teikėme rekomendacijas miesto bendruomenei. Tad, visi I-II klasių mokiniai atliko praktinius-tiriamuosius darbus. Mokiniai burėsi į komandas ir rinkosi patys tiriamojo darbo temas. Tiriamiesiems darbams mokiniai pasirinko vadovą, su juo aptarė temą, pasirinko tyrimo metodą ir aptarė atlikimo sąlygas. Aplinkosaugos tema buvo pasirinkti ir atliekami šie darbai: „Nitratų bei nitritų tyrimai vandenyje, vaisiuose ir daržovėse, naudojant universalius indikatorius“ (II a kl. 6 mokinių komanda); „Triukšmas ir jo poveikis sveikatai“ (I e kl. 5 mokinių komanda); „Elektros energijos panaudojimas Juozo Miltinio gimnazijoje“ (I d kl. 6 mokinių komanda); „Oro taršos kietosiomis dalelėmis nustatymas Panevėžio mieste ir jo apyklinkėse 2019 m.“ (II c kl. 28 mokinių komanda) bei brandos darbas „Kritulių ir dirvos pH priklausomybės nustatymas Panevėžio miesto keturiuose mikrorajonuose 2018 m. rugsėjo – lapkričio mėnesiais ir rekomendacijų augalų augintojams pateikimas“. Visi mokinių atlikti tiriamieji darbai buvo pristatomi organizuojamoje respublikinėje tiriamojoje – praktinėje konferencijoje „Stebiu. Kuriu. Analizuoju“. Pirmoje konferencijos dalyje pranešimus aktualiomis temomis skaitė buvę gimnazijos mokiniai dabar jau mokslininkai, studentai, atliktus tiriamuosius – praktinius darbus pristatė ir respublikos švietimo įstaigų mokiniai, o antroje dalyje – kūrybinėse dirbtuvėse – generavome idėjas kaip iš  antrinių žaliavų pagaminti įvairius daiktus bei medžiaginius maišelius, kuriais pakeisime dar plačiai naudojamus plastikinius.

https://www.emokykla.lt/bendrasis/pradzia/respublikine-tiriamoji-praktine-gamtos-mokslu-konferencija-stebiu-kuriu-analizuoju/28683

Atkreipti dėmesį į aplinką, kurioje gyvename, klimato atšilimo bei taršos problemas, prisidėti prie švarios aplinkos išsaugojimo organizavome ir mokinių tiriamųjų darbų stendinių projektų ekspozicijoją „Žvelgiu Žemės akimis“. I gimnazijos klasių mokiniai paruošė stendinį projektinį darbą (A1 formatu), kuriame pateikė ir prevencijos priemones. Savo darbus pristatė žodžiu klasės draugams, o kovo 20 d. surengė šių darbų ekspoziciją gimnazijos erdvėse.

Didėjant vartojimui, gausėja ir atliekų, kurios sukelia daug problemų gyventojams, daro didelę žalą aplinkai. Svarbu padėti žmonėms suvokti atliekų rūšiavimo naudą žmogui ir aplinkai, ugdyti visuomenės aplinkosauginį sąmoningumą, skatinti domėtis atliekų rūšiavimu, perdirbimu, taupyti rūšiuojant bei atsisakyti nereikalingo vartojimo. Tuo tikslu inicijavome trumpametražių aplinkosauginių edukacinių filmukų konkursą „Rūšiuoju – taupau“. III – IV klasių mokiniai besimokantys bendruoju kursu kurė edukacinius filmukus supažindinančius gimnazijos ir miesto bendruomenę su atliekų rūšiavimo ir perdirbimo procesais, galimybe taupyti pinigus rūšiuojant atliekas. O mažieji kaip ir kiekvienais metais jungėmės prie visuotinės švarinimo talkos - akcijos „Darom“. Mokinių komandos registravosi AB „Panevėžio specialus autotransportas“ ir kartu su tėvais bei mokytojais tvarkė savivaldybės parinktus plotus du balandžio penktadienius. Tuo  skatinome ekologišką mąstymą.  

Atkreipti visuomenės dėmesį į augantį plas­tiko var­to­jimo kiekį organizavome akciją „Plastikinių maišelių keitimo į medžiaginius (iš antrinių žaliavų)“. Gegužės mėnesį vyko medžiaginių maišelių siuvimas I klasių technologijų pamokose (iš antrinių žaliavų). Pasiūti 1200 maišeliai ir jie išdalinti „IKI“ prekybos centre.

Skatinant ugdyti kūrybines kompetencijas, tenkinti saviraiškos poreikius, suvokti gamtinę aplinką gimnazijos vaikinai per technologijų pamokas gamino inkilus ir juos meniškai išpuosejėjo ir iškėlė Žaliojoje girioje. Bendradarbiaudami su VĮ Valstybinių miškų urėdijos Panevėžio regioninio padalinio parneriais organizavo Inkilų kėlimo akcija „Keturiasdešimties paukščių diena“.

Ugdant bendruomenės narių ekologinį sąmoningumą – perteikiant ekologijos ir aplinkosaugos žinias, formuojant įpročius, ypatingą reikšmę teikėme teisingam atliekų tvarkymui, racionaliam resursų naudojimui, aplinkos kokybės gerinimui. Kartu su projekto įgyvendinimo pradžia pradėjome ir projekto „Mes rūšiuojam“ sezoną savo švietimo įstaigoje. Ir mūsų gimnazistai, jų artimieji ir bendruomenės nariai kaip ir kasmet prisijungėme prie šios iniciatyvos ir rūšiavome elektros ir elektroninės įrangos, nešiojamų baterijų ir akumuliatorių atliekas. Taip pat prisijungėme ir prie jau kelis metus vykstančio ekologinio projekto Nacionalinė „Žalioji olimpiada“, skirto vyresnių klasių moksleiviams, kuris kviečia keisti savo bendruomenės požiūrį į vartojimą, rūšiavimą ir antrinį atliekų panaudojimą.

Šiemet pirmus metu pradėjome didesnį požiūrį skirti ir į kasdienį atliekų kiekio mažinimą. Tad prisijungėme ir prie iniciatyvos „Nieko nepirkimo diena“.  Tad 2019 metų spalio – lapkričio mėnesį kartu su II e klasių mokiniais atlikome matematinį tyrimą „Ar tiek sunaudojame, kiek perkame?“. Mokiniai visą mėnesį savo šeimose stebėjo ir fiksavo maisto kiekį, kuris yra išmetamas. Gruodžio mėnesį vyks matematiniai paskaičiavimai ir apibendrinę gautas tyrimo rezultatus pristatysime gimnazijos bendruomenei skatindami susimąstyti ir atkreipti dėmesį į neapgalvotą pirkimą.