Mokytojai

 

2018-2019 m. m. gimnazijoje dirbantys mokytojai

 

  Virginija Milaševičienė

Lietuvių kalba

mokytoja metodininkė

  Algis Želvys

Lietuvių kalba

Teatras

mokytojas metodininkas

mokytojas ekspertas

  Izolda Pakalnienė

Lietuvių kalba

mokytoja metodininkė

  Ramutė Matusevičiutė

Lietuvių kalba

mokytoja metodininkė

  Lina Rastenienė

Lietuvių kalba

mokytoja metodininkė

  Jolanta Baltienė

  ​(IVd klasės vadovė)

Lietuvių kalba

mokytoja metodininkė

  Rita Rakauskienė 

 (IIIc klasės vadovė)

Lietuvių kalba

vyr. mokytoja

  Lina Stankevičienė

Lietuvių kalba

vyr. mokytoja

  Silvija Sėrikovienė

Matematika

Informacinės technologijos

mokytoja ekspertė

mokytoja metodininkė

  Jovita Bareikienė

 (IIId klasės vadovė)

Matematika

mokytoja metodininkė

   Eglė Chatkevičienė

   (IVf klasės vadovė)  

Matematika

mokytoja metodininkė

  Dainius Levanas

Matematika

mokytojas

  Rasa Kazlauskienė

  ​(IIa klasės vadovė)

Matematika

Informacinės technologijos

mokytoja metodininkė

mokytoja metodininkė

  Gitana Čerkienė

  (IIIa klasės vadovė) 

Matematika

Informacinės technologijos

mokytoja metodininkė

vyr. mokytoja

  Petras Tauroza

Matematika

Informacinės technologijos

vyr. mokytojas

mokytojas metodininkas

  Daiva Tvarijonienė

  (Id klasės vadovė) 

Anglų kalba

mokytoja metodininkė

  Rasa Paškevičienė

  (IVa klasės vadovė) 

Anglų kalba

mokytoja metodininkė

  Jurgita Šešelgienė

  (Ie klasės vadovė)

Anglų kalba

vyr. mokytoja

  Loreta Reivytienė

Anglų kalba

vyr. mokytoja

  Laura Škutienė 

  (IId klasės vadovė)

Anglų kalba

mokytoja metodininkė

  Rita Rapšienė

Anglų kalba

vyr. mokytoja

  Vaiva Jucienė

Anglų kalba

vyr. mokytoja

  Laima Čiplienė

  (IIIb klasės vadovė)

Anglų kalba

mokytoja metodininkė

  Lina Kerbelytė

Anglų kalba mokytoja metodininkė

  Aušra Jankevičienė

Ispanų kalba

Prancūzų kalba

mokytoja

  Genovaitė Misevičienė

Vokiečių kalba

mokytoja metodininkė

  Daiva Mackevičienė

Rusų kalba

mokytoja metodininkė 

  Zita Žukauskienė

Rusų kalba

vyr. mokytoja

  Irena Tamutytė

Rusų kalba

vyr. mokytoja

  Jolanta Vainauskienė

Informacinės technologijos

mokytoja metodininkė

   Rasa Žulienė

Informacinės technologijos mokytoja metodininkė

  Rita Štaupienė

  (IVb klasės vadovė) 

Biologija

Informacinės technologijos

mokytoja ekspertė

mokytoja

  Rasa Venciuvienė

Chemija

Biologija

mokytoja metodininkė

mokytoja metodininkė

  Nijolė Blankienė

Chemija

mokytoja metodininkė

  Laima Taparavičienė 

  ​(IIe klasės vadovė)

Chemija

Technologijos

vyr. mokytoja

mokytoja metodininkė

  Regina Jurgelėnienė

  (IVe klasės vadovė) 

Fizika

mokytoja metodininkė

  Jūratė Ivaškienė

  ​(IIIf klasės vadovė)

Fizika

vyr. mokytoja

   Irma Tvarijonienė

Fizika

mokytoja metodininkė

  Vytautas Raišys

Istorija

mokytojas metodininkas

  Agnė Miliukaitė

 (Ib klasės vadovė)ė

Istorija

mokytoja 

  Daiva Naričiūtė

  (IIe klasės vadovė) 

Istorija

mokytoja metodininkė

  Rasa Ambraškienė

  (IIb klasės vadovė) 

Istorija

mokytoja metodininkė

  Sigita Lapinskienė

  (IIIe klasės vadovė) 

Istorija

mokytoja metodininkė

  Eda Vaičiūnė

  (IIc klasės vadovė) 

Geografija

vyr. mokytoja

  Julius Tamošiūnas

Teatras

mokytojas metodininkas

   Viktorija Ginkienė

Teatras

mokytoja

  Alė Nagurkaitė

  (IVc klasės vadovė) 

Kūno kultūra

mokytoja metodininkė

  Diana Rečiūnienė

Kūno kultūra

vyr. mokytoja

  Saulius Kontautas

  (Ia klasės vadovas) 

Kūno kultūra

mokytojas metodininkas

  Renaldas Gervickas

Kūno kultūra

mokytojas metodininkas

  Rytis Daraškevičius

Kūno kultūra

vyr. mokytojas

  Vidas Vrubliauskas

Technologijos

mokytojas ekspertas

  Romarika Deksnytė

Technologijos

Dailė

vyr. mokytoja

vyr. mokytoja

  Zita Pilkauskienė

Muzika

mokytoja metodininkė

  Regina Adukevičienė

Dailė

mokytoja metodininkė

  Vilija Kiaunienė

  (If klasės vadovė)

Dorinis ugdymas

mokytoja metodininkė

  Virginija Abramavičienė

Dorinis ugdymas

 vyr. mokytoja

  Giedrė Valaitienė

  (Ic klasės vadovė) 

Karjeros planavimas, žmogaus sauga, ekonomika

mokytoja metodininkė

  Irena Kartanienė

Choreografija

mokytoja metodininkė