Dramaturgų konkursai

---

---

 

 

GERBIAMI MOKYKLŲ VADOVAI,

GERBIAMI TEATRO IR LIETUVIŲ KALBOS  MOKYTOJAI,

DRAMOS BŪRELIŲ VADOVAI,

 

Teatras, it gyvas šaltinio vanduo, gimęs iš gamtos, malšins smalsumo ir paslapčių troškulį  ir bus atrama žmogui, linkusiam ieškoti savęs. 

 

Dėkojame už Jūsų iniciatyvas, kūrybiškumą, paramą moksleiviams, dalyvavusiems ankstesniuose mūsų gimnazijos organizuotuose jaunųjų dramaturgų konkursuose.

                   Tęsdama teatrinio ugdymo programą ,,GIMNAZIJA IR TEATRAS“, Panevėžio Juozo Miltinio gimnazija skelbia XII respublikinį jaunųjų dramaturgų konkursą „IŠSKLEISK KŪRYBOS SPARNUS“ ir kviečia šalies mokyklų vadovus, teatro ir lietuvių kalbos mokytojus skatinti moksleivius jame dalyvauti. Baigiamoji šventė Juozo Miltinio gimnazijoje numatoma    2019 m. balandžio pirmą savaitę.

Jaunieji šalies dramaturgai į mokykloje organizuojamus konkursus kviečiami nuo      1996 m. Sulaukėme per 480 moksleivių sukurtų pjesių ir inscenizacijų iš įvairių šalies regionų. Nugalėtojais tapo moksleiviai iš įvairių šalies mokyklų: Biržų ,,Saulės“, Radviliškio Lizdeikos, Anykščių Jono Biliūno, Molėtų gimnazijos, Alytaus Jotvingių, Alytaus Šv.Benedikto, Klaipėdos Vytauto Didžiojo ir Ignalinos rajono gimnazijų, Tauragės moksleivių kūrybos centro, Alytaus rajono Daugų,  Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus, Kauno Jėzuitų, Kauno Maironio universitetinės ir Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijų, Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos, Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos.

Visos pjesės su dalyviais aptartos vykusiuose seminaruose-praktikumuose ,,Kūrybos laboratorija“, kiekvienas moksleivis yra gavęs savo darbo įvertinimą – recenziją. Geriausiai įvertintos pjesės pastatytos Juozo Miltinio gimnazijos teatro mokytojų ir suvaidintos gimnazistų, parodytos baigiamosiose šventėse. Visų darbų autoriai bei jų mokytojai-konsultantai kviečiami dalyvauti kūrybiniame seminare bei apdovanojimų šventėje. Nugalėtojus išrenka komisija, kurią sudaro Juozo Miltinio gimnazijos teatro ir lietuvių kalbos mokytojai, žymūs respublikos teatralai, Lietuvos rašytojų sąjungos nariai. Didžiuojamės, kad vertinimo komisijose yra dirbę: Virginija Kochanskytė (teatro, televizijos, kino aktorė, teatro sąjungos ir meno kūrėjų asociacijos narė, Klaipėdos universiteto scenos kalbos dėstytoja), Jūratė Grigaitienė (humanitarinių mokslų daktarė), Žydronė Kolevinskienė (humanitarinių mokslų daktarė, LEU Lituanistikos fakulteto dekanė), Dainius Vaitiekūnas (humanitarinių mokslų daktaras, LEU Lietuvių ir lyginamosios literatūros katedros docentas), Romualdas Vikšraitis (Juozo Miltinio dramos teatro vadovas).

Jaunųjų dramaturgų kūryba sulaukė teatro profesionalų dėmesio: Biržų ,,Saulės“ gimnazijos moksleivių sukurta pjesė ,,Dvyliktokai“ parodyta Lietuvos televizijoje, M.Kutkaitytės ,,Suvalgyk pyragėlį“ pristatyta tarptautiniame festivalyje ,,Naujosios dramos akcija“ Vilniaus Jaunimo teatre, spausdinta ,,Naujosios dramos biuletenyje“, Baltijos šalių teatrų festivalyje parodyta Roko Leonavičiaus pjesė „Iš taško A į tašką C“, dauguma nugalėtojų pjesių parodytos tose mokyklose, kuriose mokosi kūrėjai. 

Nuostatus bei platesnę informaciją apie konkursą skaitykite mokyklos internetiniame puslapyje http://www.miltiniogimnazija.lt /neformalus ugdymas/dramaturgų konkursai.  Moksleivių darbų lauksime iki 2018 m. gruodžio 30 d. Siųskite adresais:  izolda.pakalniene@gmail.com, rastine@miltinio.panevezys.lm.lt

Klausimus galite pateikti telefonu ir elektroniniu paštu direktoriaus pavaduotojai ugdymui Izoldai Pakalnienei, tel. nr. 8-45587228, el.paštu: izolda.pakalniene@gmail.com

Lauksime Jūsų moksleivių kūrybinių darbų.

                  Su pagarba

Juozo Miltinio gimnazijos direktorius   Vytautas Raišys,

konkurso organizatoriai – teatro ir lietuvių kalbos mokytojai.

 

 

 

JUOZO MILTINIO GIMNAZIJA

XII RESPUBLIKINIS JAUNŲJŲ DRAMATURGŲ

KONKURSAS 

 

N U O S T A T A I

                                   

 

  1. BENDROJI DALIS

 

1. XII respublikinį jaunųjų dramaturgų konkursą „IŠSKLEISK KŪRYBOS SPARNUS“  organizuoja Panevėžio Juozo Miltinio gimnazija, kryptingai  ugdanti humanitarinius

teatrinius moksleivių polinkius.

2. Tikslai:

2.1. Skatinti ir plėtoti moksleivių literatūrinę dramaturginę kūrybą.

2.2. Paremti mokyklų ir gimnazijų dramos būrelius, scenos mėgėjus šiuolaikiniais moksleivių draminės kūrybos tekstais.

3. Principai:

      3.1. Atvirumas, demokratiškumas – susipažinti su konkurso nuostatais ir dalyvauti gali visų Lietuvos Respublikos progimnazijų, gimnazijų, menų mokyklų, neformaliojo švietimo ugdymo įstaigų 5–12 (IV gimnazijos) klasių moksleiviai, nepriklausomai nuo kūrybinės patirties.

3.2. Objektyvumas – konkursui pristatytus darbus, nežinodama jų autorių, vertina komisija, kurią sudaro Juozo Miltinio gimnazijos teatro ir lietuvių kalbos mokytojai, žymūs respublikos teatralai, Lietuvos rašytojų sąjungos nariai.

 

  1. KONKURSO ORGANIZAVIMAS

 

1. Konkursui pateikiami darbai Microsoft Office Word (*.doc, *.docx) formatu, spausdinti Times New Roman 12 šriftu, taisyklinga lietuvių kalba.

2. Konkurso dalyvių darbai su autorių duomenimis (pavarde, vardu, mokykla ir jos adresu, klase, darbo pavadinimu, mokytojo konsultanto vardu ir pavarde, el. paštu, telefonu) siunčiami į Juozo Miltinio gimnaziją iki  2018 m. gruodžio 30 dienos. Pageidautinos kūrinių anotacijos.

3. Konkursui teikiamos vienaveiksmės ar daugiaveiksmės pjesės, scenarijai, intermedijos ir kitų dramos žanrų kūriniai. Siūloma tematika: istorinių personažų interpretacijos, moksleivių ir jaunimo dabartis, santykiai mokykloje, šeimoje, visuomenėje, asmeninė patirtis (meilė, draugystė, išvykos, nuotykiai, sportas, kraštotyra ir t.t.).

4. Darbų autoriai gali būti individualūs asmenys arba kūrybinės grupės.

5. Kūrybinius darbus siųsti adresu:

XII respublikiniam jaunųjų dramaturgų konkursui

Juozo Miltinio gimnazija

Aukštaičių g. 1

LT-36211 Panevėžys,

arba el. paštu izolda.pakalniene@gmail.com    rastine@miltinio.panevezys.lm.lt

 

  1. KONKURSO DARBŲ VERTINIMAS IR NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS

 

1. Vertinimo komisija konkursui pristatytus darbus aptaria, įvertina ir parašo recenzijas iki  2019 m. vasario 1 dienos.

2. Nugalėtojai apdovanojami rėmėjų įsteigtais prizais, atminimo dovanomis, Panevėžio miesto savivaldybės padėkos raštais bei specialiaisiais prizais. Geriausiai įvertintus kūrinius ar jų ištraukas apdovanojimo iškilmėse suvaidins Juozo Miltinio gimnazijos teatro studijos nariai, Juozo Miltinio dramos teatro aktoriai.

3. Į kūrybinį seminarą bei apdovanojimo šventę  Juozo Miltinio gimnazijoje  2019 m. balandžio 1 savaitę kviečiami konkurso dalyviai ir jų mokytojai. (Apie tikslią renginio datą visi autoriai ir jų mokytojai bus informuoti individualiai). Darbų konsultantams, mokytojams rengiami kvalifikaciniai užsiėmimai, jiems įteikiami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

4. XII respublikinis jaunųjų dramaturgų konkursas organizuojamas  bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Panevėžio miesto savivaldybe, Panevėžio miesto Juozo Miltinio dramos teatru, individualiais rėmėjais.

 

Teirautis ir klausimus galite pateikti direktoriaus pavaduotojai ugdymui Izoldai Pakalnienei,      tel.: 845-587228, elektroninis paštas: izolda.pakalniene@gmail.com

 

Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos

 teatro ir lietuvių kalbos mokytojai,

konkurso organizatoriai

 

 

JAUNIEJI DRAMATURGAI JUOZO MILTINIO GIMNAZIJOJE

„Sveiks, svieteli margs, ‒ ištartų  būrų dainius Kristijonas Donelaitis, matydamas, kaip į Juozo Miltinio gimnaziją skuba ne tik iš  miesto mokyklų, bet ir iš visos respublikos suvažiavę jaunieji kūrėjai su mokytojais, garbūs svečiai iš sostinės ir net pajūrio. Juk  balandžio 6 dieną baigiamoji XI Respublikinio jaunųjų dramaturgų konkurso dalis.

Dar iki šių metų pradžios konkursui pateikta per 35 pjesės, kurias, pasirodo, rašė 31 autorė ir 14 autorių vaikinų! Kūrybą pirmieji skaitė gimnazijos lietuvių kalbos ir teatro mokytojai, jie ir atrinko geriausius darbus, kuriuos skaitė dar viena, griežtesnė komisija. Jos sudėtyje ir Klaipėdos universiteto, ir LEU dėstytojai, aktoriai. Nelengva buvo sulaukti vakaro, kada bus paskelbti XI konkurso nugalėtojai.

Kad mūsų gimnazijoje sklando maestro Juozo Miltinio dvasia, galima buvo pajusti jau per šventės atidarymą: antrokai vaidino neįprastą spektaklį „Kolekcionieriai“. Abejingų nepaliko aktorės Virginijos Kochanskytės  jausmingai skaityti S.Gedos sonetai „Maironio mirtis“. Taip buvo pagerbtas  garsusis lietuvių romantikas Jonas Mačiulis ‒ Maironis. Nelinksmos, žinoma, tų sonetų mintys apie praradimus. Nori nenori, susimąstai, ką reiškia poeto, poezijos mirtis... Juk apie tapatybę samprotaudami  visada prisimename Maironį.  O  aktorė citavo poetą Kazį Binkį:  „Nei vieno nėra verto nuvalyti Maironiui kojas“...

Svarbi renginio dalis ‒ kūrybos laboratorija. Visi galėjome pasijusti didžiais kūrėjais. Pjesės buvo analizuojamos įvairiais aspektais, mokytojai ne tik gyrė, bet ir pastabas išsakė, žinoma, iš anksto atsiklausę, ar nepalaikysime to patyčiomis... Kaip išvengti epiškumo? Kokios remarkos geros?.. Po tokių aptarimų‒ seminarų imi galvoti, kad dabar jau tikrai parašytum geriau.

Po pietų kupini energijos dirbome su Klaipėdos universiteto humanitarinių mokslų daktare Jūrate Grigaitiene. Visi buvo išjudinti. Reikėjo sustoti skulptūromis ar padaryti nuotrauką, gavus netikėtą temą: laidotuvės, zoologijos sodas, slaugos namai.  Pabaigoje visus sujaudino studentai iš Klaipėdos, vaidinę ištrauką „Mažasis princas“. Beje, tuo metu mokytojai dirbo atskirai. Jiems mūsų gimnazijos trečiokai, parengti lietuvių kalbos ir teatro mokytojos R.Matusevičiūtės, parodė keletą teatrinių etiudų bei nepakartojamą kompoziciją „Kaip tie žodžiai susivarto?“

Renginio programoje buvo ir S. Nėries gimnazijos pjesės ,,Paskutinis skambutis arba Salama drama“ skaitymai ir aptarimas, tai paliko bene geriausią įspūdį. Pjesę rašė net 7 kūrėjai ir, kaip jie sakė, ,,Pjesė parodo tiesą, o ne ketina mokyti“.

Po pjesės skaitymų laukė diskusija su vertinimo komisijos nariais. J.Grigaitienė sakė, kad ją maloniai nustebino šių metų pjesių temų įvairovė. Buvęs mūsų gimnazijos teatro mokytojas, dabar Vilniaus rusų dramos teatro aktorius V.Fijalkauskas teigė, kad konkursas  labai vystosi ir tobulėja. Kaip didžiausią dramaturgo sėkmę jis įvardino pasaulio sukūrimą, „išfantazavimą“, jam tai atrodo vertingiau už pasaulio atspindėjimą. Jam pritarė ir  mūsų gimnazijos teatro mokytojas ekspertas A.Želvys.

Ir štai šventinis vakaras, mokyklinio teatro šventė ir laimėtojų apdovanojimai. Pagaliau! Atsidengia uždanga ir... Du spektaklius sukūrė mokiniai su teatro mokytojais: ,,Obuolių pyragas ir kėdė iš IKEA“ (autorė Kauno technologijos universiteto gimnazijos mokinė Akvilė Valentukonytė) ir ,,Kruizas“ (autorė abiturientė iš Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos Milda Zurbaitė). Negaliu nepaminėti mokinių, kurie sujungė renginį į visumą: elegantiškųjų šokėjų, subtiliai perteikusių teatro dvasią, vaikinų, sušokusių toookį  sirtakį...

Renginio kulminacija ‒ nugalėtojų paskelbimas ir apdovanojimas. III vietą laimėjo pjesė „Narcissus“(autorius Vilniaus rajono Riešės gimnazijos mokinys Augustas Lapinskas , II vietą ‒  „Tarp atspindžių (arba trečiojo širdies dūžio akimirka)“ ( autorė Tauragės moksleivių kūrybos centro mokinė Gina Klimantaitė), o I vieta ‒ pjesei „Kruizas“( autorė Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos mokinė Milda Zurbaitė), kurią jau matėme scenoje! Tai kūrinys apie laivą, kuriame visokios gėrybės dalijamos nemokamai, tik ne visi tuo džiaugiasi... Prizus, padėkos raštus autoriams ir jų mokytojams teikė Panevėžio miesto meras R.M.Račkauskas ir Juozo Miltinio gimnazijos direktorius Vytautas Raišys. Nepaprasta akimirka!

Neišvengiamai priartėjo šventės pabaiga: padėkota rėmėjams, sudainuota paskutinė daina, dar aidi plojimai, sakomi gražūs žodžiai, spaudžiamos rankos kūrėjams, aktoriams, mokytojams ir supranti, kad mūza, kūrybos dvasia jau išskrido, išplasnojo į tolius, kad nutūptų kūrybos kibirkštį savyje nešiojančiam kūrėjui ant peties ir po dvejų metų vėl viskas pasikartotų...

Simona Karalytė, Juozo Miltinio gimnazijos IIIc klasės mokinė

 

2017m.

XI RESPUBLIKINIS JAUNŲJŲ

DRAMATURGŲ KONKURSAS KVIEČIA 

---

---

---

 

---

X RESPUBLIKINIS JAUNŲJŲ

DRAMATURGŲ

KONKURSAS 2015

 

   KREIPIMASIS 

   KONKURSO NUOSTATAI 

 

 

---

IX respublikinio jaunųjų dramaturgų konkurso laureatai 

INGA  VALIONYTĖ,  Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijos moksleivė, pagrindinio prizo, skulptoriaus A.Pajuodžio dekoratyvinės skulptūrėlės ,,Paukštė“ laimėtoja. Jos sukurta pjesė  ,,Stotnamis“. 

.

MEGANA  PESSE, Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos moksleivė, I vieta paskirta už pjesę ,,Uždarų durų naktis“.   Moksleivė apdovanota Juozo Miltinio gimnazijos įsteigtu prizu ir kelione į Europos parlamento sostinę -  Briuselį.

.

 

LINA  GIRSKYTĖ, Kauno šv. Mato gimnazijos moksleivė, II vieta paskirta už pjesę ,,Dialogas". Apdovanota Juozo Miltinio gimnazijos įsteigtu prizu, individualių rėmėjų dovanomis ir suvenyrais.

.

MONIKA PELECKAITĖ, Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos moksleivė,  III vieta paskirta už pjesę ,,Kapyš, arba kodėl artėjant pabaigai taip šiurpu?“.  Gimnazistė aktyviai dalyvaujanti gimnazijos teatrinėje veikloje ir šalies neformaliojo ugdymo projekte ,,Menų spaustuvė: kūrybinio ugdymo erdvė“.  Apdovanota gimnazijos įsteigtu prizu ir kelione į Europos parlamento sostinę – Briuselį.

 
   
  rrrr.jpg  

 SKELBIAMAS IX RESPUBLIKINIS JAUNŲJŲ DRAMATURGŲ KONKURSAS

KREIPIMASIS

KREIPIMASIS ANGLŲ KALBA

KREIPIMASIS RUSŲ KALBA

NUOSTATAI

NUOSTATAI RUSŲ KALBA

 

 dramat.jpg
 

Mokyklos ir gimnazijos - VIII respublikinio jaunųjų dramaturgų konkurso dalyvės :

 

Plungės ,,Ryto“ pagrindinė mokykla,

Šiaulių ,,Romuvos“ gimnazija,

Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija,

Klaipėdos Vydūno vidurinė mokykla,

Klaipėdos ,,Ąžuolyno“ gimnazija,

Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija,

Kauno ,,Varpo“ gimnazija,

Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija,

Šiaulių Jovaro pagrindinė mokykla,

Druskininkų ,,Ryto“ gimnazija,

Širvintų Lauryno Stuokos – Gucevičiaus gimnazija,

Kauno Jėzuitų gimnazija,

Kauno Maironio universitetinė gimnazija,

Vilniaus Užupio gimnazija,

Šiaulių rajono Gruzdžių gimnazija,

Lenkija,

Punsko Dariaus ir Girėno gimnazija,

Šakių ,,Varpo“ vidurinė mokykla,

Radviliškio rajono Šeduvos gimnazija,

Biržų ,,Saulės“ gimnazija,

Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija,

Kauno ,,Saulės“ gimnazija,

Gargždų ,,Kranto“ vidurinės mokykla,

Panevėžio Juozo Miltinio gimnazija.

 

       Dėkojame šių mokyklų ir gimnazijų jauniesiems pjesių kūrėjams, jų mokytojams, kūrybinių darbų vadovams.

Juozo Miltinio gimnazijos lietuvių

kalbos ir teatro mokytojai 

 

 
SKELBIAMAS VIII RESPUBLIKINIS JAUNŲJŲ DRAMATURGŲ KONKURSAS

KREIPIMASIS

NUOSTATAI

 

 

 

 

  Lietuvos moksleivių pjesių rinktinė 2009  

Picture1.jpg

INFORMACIJA APIE RESPUBLIKINIUS JAUNŲJŲ DRAMATURGŲ KONKURSUS

                  Panevėžio Juozo Miltinio vidurinė mokykla yra nuolatinė jaunųjų dramaturgų konkursų organizatorė.                            

     1996-1997m.m. Juozo Miltinio vidurinė mokykla paskelbė I respublikinį jaunųjų dramaturgų konkursą, kurio tikslai – skatinti ir plėtoti moksleivių literatūrinę dramaturginę kūrybą, remti mokyklų dramos būrelius, scenos mylėtojus šiuolaikinės moksleiviškos kūrybos tekstais, suteikti galimybę geriausių darbų autoriams savo darbus pamatyti scenoje. Tematika – visuomenės, jaunimo socialinių ir psichologinių problemų išryškinimas ir gebėjimas jas spręsti, sugebėjimas skirti teigiamą ir neigiamą bendraamžių įtaką. Jame dalyvavo 39 pjesių kūrėjai iš 21 respublikos vietovės. Moksleivių darbus vertino ir recenzijas rašė dramaturgas K.Saja, J.Miltinio dramos teatro vadovas ir režisierius R.Teresas, teatro “Menas” scenografas K.Vaičiulis, J.Miltinio vidurinės mokyklos mokytojai I.Kačinskienė ir A.Želvys. Konkurso rezultatai – I vieta – Biržų “Saulės” vidurinės mokyklos 11 klasės kūrybinis darbas – pjesė “Dvyliktokai”.  J.Miltinio dramos teatre surengta baigiamoji konkurso šventė. Mūsų mokyklos moksleivių pastatytos geriausios pjesės buvo parodytos teatro scenoje, pjesė “Dvyliktokai” – per Lietuvos respublikinę televiziją.

                      1998-1999 m. organizuotas konkursas sulaukė 26 kūrybinių darbų. Vertinimo komisija pažymėjo, kad moksleivių pjesės yra žymiai brandesnės, išaugęs kūrėjų meistriškumas. I vieta skirta Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivei D.Kuoraitei. Šis antrasis konkursas tapo tarptautiniu. Dalyvavo moksleivių delegacijos iš Vokietijos ir Slovakijos, atvežusios savo pastatytus spektaklius.

                      2000-2001 m.. organizuotas III respublikinis jaunųjų dramaturgų konkursas nustebino darbų gausa – 75 moksleivių kūrybiniai darbai iš visos Lietuvos. Surengtame seminare – praktikume “Kūrybos laboratorija” dalyvavo per 150 jaunųjų kūrėjų, jų mokytojų konsultantų.geografija.jpg

                      IV dramaturgų konkurse atsiųstos 44 pjesės. Jaunųjų kūrėjų geografija labai plati. Kūrėjų amžius 7-12 klasių moksleiviai. I vieta paskirta Alytaus rajono Daugų vidurinės mokyklos abiturientui Ž.Aleksiupui, II- Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus moksleiviui Tadui Vidmantui ir Daliai Kuoraitei iš Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos. Pjeses vertino Vilniaus universiteto docentas K.Urba, Švietimo ministerijos vyresnioji specialistė A.Razmantienė, J.Miltinio dramos teatro aktorė E.Matulaitė, J.Miltinio vidurinės mokyklos teatro mokytojas ekspertas A.Želvys, mokytoja metodininkė I.Kačinskienė.

         2004-2005 m. organizuojamam jaunųjų dramaturgų konkursui pateikti 63 kūrybiniai darbai.  Vertinimo komisijai siūlėme 10 pjesių. Vertintojai savo simpatijas atidavė alytiškiams –I vieta skirta Alytaus šv.Benedikto vidurinės mokyklos moksleivei Justinai Pupkaitei, antroji – tos pačios mokyklos dvyliktokui Tomui Marcinkevičiui ir Jotvingių gimnazijos moksleivei Rūtai Burbaitei, o trečiosios – Vilniaus V.Kačialovo gimnazijos vienuoliktokei Marijai Milaševič ir Radviliškio Lizdeikos gimnazijos moksleivei Mildai Varanauskaitei.

           2006-2007m.m. konkursui pateikti 33 kūrybiniai darbai iš 21 respublikos mokyklos. Vertinimo komisijai pateikėme 7 pjeses. Konkursas skirtas  režisieriaus Juozo Miltinio 100-osioms gimimo metinėms.

           2008-2009m.m. paskelbtas jaunųjų dramaturgų konkursas ,,Į praeitį pažvelgus“, skirtas Lietuvos vardo tūkstantmečiui. Organizatoriai sulaukė 34 kūrybinių darbų iš 17 Lietuvos gimnazijų ir mokyklų. Jaunųjų kūrėjų darbus skaitė, recenzijas rašė Juozo Miltinio vidurinės mokyklos gimtosios kalbos mokytojai. Geriausius moksleivių darbus vertina  komisija: Liuda Jonušienė (Tilė Vakarė) – rašytoja, žurnalistė, Lietuvos rašytojų sąjungos narė, Eleonora Matulaitė - Juozo Miltinio dramos teatro aktorė, Vidmantas Fijalkauskas – aktorius, Juozo Miltinio vidurinės mokyklos teatro mokytojas metodininkas, Irena Kačinskienė – Juozo Miltinio vidurinės mokyklos mokytoja metodininkė, Rimas Morkūnas – Dailės akademijos lektorius, aktorius, režisierius. Konkurse geriausiai sekėsi šiems moksleiviams: Justinai Ignotaitei, Vilniaus Abraomo Kulviečio vidurinė mokykla (pjesė ,,Ragų užkalbėjimas), Rokui Balčiūnui , Šakių ,,Varpo“ vidurinė mokykla  (pjesė ,,Tikroji Gedimino ir geležinio vilko istorija“), Gretai Grigaliūnaitei, Panevėžio Juozo Miltinio gimnazija  (pjesė ,,Kaip Petriukas nukeliavo į pragarą“), laureate pripažinta Justina Katkevičiūtė, Pasvalio P.Vileišio gimnazija (pjesės ,,Marionetės“ ir ,,Žingsniai ant stogo“). Jai įteikta buvusio mūsų mokyklos auklėtinio, skulptoriaus A.Pajuodžio dekoratyvinė skulptūrėlė ,,Paukštė“.

                                                     Virginija Milaševičienė

                                                     direktoriaus pavaduotoja ugdymui,